Nová kontajnerová zostava

V máji 2024 sme odovzdali nášmu zákazníkovi v Plzni novú kontajnerovú zostavu, ktorá bude slúžiť ako skladovací priestor pre jeho podnikanie. Jedným z kľúčových Požiadaviek zákazníka bolo začlenenie garážových brán, ktoré umožnia rýchly a jednoduchý prístup k uloženému tovaru.

Aj keď je hlavným účelom tejto kontajnerovej zostavy skladovanie, naše kontajnery sú navrhnuté tak, aby poskytli maximálnu flexibilitu využitia. Vďaka našim technológiám môže byť tento kontajner ľahko prispôsobený kancelárskemu priestoru, administratívnemu centru alebo akejkoľvek inej funkcii, ktorú si naši zákazníci želajú.

Pokiaľ máte záujem o naše kontajnery alebo kontajnerové zostavy, neváhajte nás kontaktovať. Sme tu, aby sme vám pomohli s vašimi potrebami v oblasti skladovania, kancelárskeho priestoru a mnohých ďalších aplikácií.

alternativní bydlení budoucnosti

Kontajnery od nás majú

  • atb
  • betonárna
  • capital
  • Elastoria
  • ip
  • Kobex
  • LIDL
  • mms wood
  • Silnice a mosty
  • skb